Header image

Användarvillkor

9 Juni 2023

Allmänna bestämmelser 1,1. Dessa föreskrifter definierar principerna för att tillhandahålla tjänster elektroniskt Leadcaller (”Tjänsten”), till individer, juridiska personer eller andra organisationer som har juridisk kapacitet (nedan kallad ”kunder”) av tjänsteleverantören – ”Leadcaller” Communication One i Göteborg AB- Organisationsnummer 556779-4315 Med sitt säte i Tollered, Lerum Sverige. Postadress, Spinnerivägen 1,44850 Tollered; Telefon;0768-542657 Mail: info@leadcaller.se

1.2 En förutsättning för klienten att använda tjänsten, läser du med följande förordningar och accepterar den i sin helhet. Vid tidpunkten för godkännandet av förordningarna ska detta ingås mellan leverantören och kunden innan tillhandahållande av tjänsten sker elektroniskt.

1.3 Leadcaller-tjänsten tillhandahålls i fyra varianter, angivna i prislistan på Leadcaller https://leadcaller.se , med det faktum att Leadcaller i ENTERPRISE-varianten tillhandahålls enligt individuella arrangemang mellan tjänsten leverantören och klienten enligt en skriftlig föreskrift och dessa regler gäller inte för den.

2, Service 2,1. Tjänsten är att tillhandahålla kunden via www.leadcaller.se – Individuellt genererat java-skript, som används i koden för webbsidor, vilket resulterar i tilläggswidget för att skicka en begäran telefonkontakt av användare av webbplatsen, – Automatisk anslutning mellan specificerad av kunden i kundpanelen och telefonnummer som anges av användarwebbplatsens kontaktnummer. – Tillgänglighet till en databas med kundsamtal som har gjorts till ovannämnda, – Möjligheten att spela in och lagra konversationer mellan klienten och webbanvändare som är anslutna till, – Verktyg för att hantera databasanslutningar och databasposter. – Ljudfiler ifrån tjänsteföretaget som nyttjar tjänsten samt slutanvändare kan komma att nyttjas av leadcaller i kvalité & utbildningssyfte.

2,2. Antal tillgängliga automatiska anslutningar och inspelade samtal beror på klientpaketet, hänvisat till https:/leadaller.se Samtidigt väljer du längden på prenumerationstjänsterna.

2,3. För att använda tjänsterna är kunden skyldig att öppna ett konto. Kontot öppnas efter avtalet signerats. Åtkomst till kontot gör det möjligt för kunden specifikt att ges av kunden, individuellt lösenord och inloggning (användarnamn). Kundkonton under registreringsprocessen krävs för att ange ditt namn eller företagsnamn, företagsadress och organisationsnummer.

2,4. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att vägra att skapa ett klientkonto, speciellt i det förflutna på grund av brott mot principerna som definieras i villkoren för att förlora kundkonto tas bort.

3,Tekniska krav

3.1 För att kunna använda tjänsten måste kunden ha ett aktivt e-postkonto, måste också ha en enhet som tillåter åtkomst till Internet, utrustningen i ett program som tillåter visning av dess resurser. Det är också nödvändigt att acceptera policyn för ”cookies” och JavaScript aktiverat.

3.2 Tjänsteleverantören gör allt för att kunden ska kunna använda tjänsten i alla webbläsare, särskilt Firefox, Internet Explorer, Safari och Google Chrome.

4, Rättigheter och ansvar.

4.1 Sedan skapandet av kontot och att acceptera reglerna, klienten: – Är skyldigt att agera i enlighet med de principer som härrör från bestämmelserna i sekretesspolicyn och riktlinjerna – Bekräftar att de uppgifter som anges i registreringsformuläret överensstämmer med de faktiska fakta och lagen. Har också åtagit sig att uppdatera uppgifterna omedelbart efter deras ändring, – Åtar sig att följa reglerna och bestämmelserna om särskilt fördelarna med elektroniska tjänster och skyddet av personuppgifter – Bekräftar att frivilligt använder tjänsterna och att använda dem direkt för kommersiell eller professionell verksamhet, – Kommer överens om att ta emot meddelanden från leverantören till adresserna som anges under registreringen e-postadress och telefonnummer för alla svårigheter, ändringar eller tekniska pauser användningen av tjänsten, – Effektivt för att upprätthålla sekretess för individuella uppgifter som möjliggör kundinloggning på hans konto, – Håller med att ta emot utfärdade av tjänsteleverantörens momsfakturor elektroniskt till den e-postadress som anges under registreringen.

4,2 Tjänsteleverantören har rätt att marknadsföra sitt varumärke i kundens script och på dennes URL via tjänstens synbara delar. ( Detta går att annullera mot avgift ).

5, Betalningar

5,1. Kunden är skyldig att betala avgifter för användningen av tjänsten i tid, det är enligt förfallodagen som anges på fakturan. Avgiften beror på det paket med tjänster som väljs av kunden.

5,2. Kunden kan byta av klientpanelen och välja pakettjänster.

5,3. Kunden kan alltid uppgradera sitt abonnemang och sedan återgå till vald paketering vid signering. Den aktuella prislistan och paket med tjänster finns också tillgängliga i ”Priserna” på: www.leadcaller.se

5,4. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i prislistan. De föregås av publiceringen av en uppdaterad prislista på: https://leadcaller.se

5,5. I första hand debiteras avtalet i samarbete med vår utvalda finansbolag. Om kund ej godkännes av finansbolaget så har leadcaller rätt att debitera kontraktsvärdet i förskott. Kontraktsvärdet = ( Antal månader som avtalet avser x månadsavgiften ) Delbetalning upp till 90 dagar kan ges vid behov. Om inget annat avtalats så gäller 30 dagar betalningsvillkor.

5,6. Tillverkade för beställda betalningstjänster återbetalas inte, utom i lag som föreskrivs.

5,7. Fakturan för tjänsten utfärdas inom 7 dagar från dagen för mottagandet av betalningen. Innan du får betalningstjänstleverantören får utfärda en proformafaktura.

6, Förbjudna metoder

6,1. Brott mot reglerna i allmänhet tillämplig svensk lag, bestämmelserna i förordningarna och integritetspolicyn, och inte att följa reglerna för socialt beteende och anständighet i användningen av tjänster är olagligt och kan leda till upphörande av tjänsteleverantörskontraktet för tillhandahållande av tjänster med omedelbar effekt och ta bort kundkonton. Det är både straffrättsliga kränkningar och härrör från vårdslöshet eller underlåtenhet att iaktta due diligence.

6,2. Kunden får inte kränka tredje parts rättigheter, särskilt upphovsrätt, industriell äganderätt eller personliga varor som kan vara skadliga för tjänsteleverantören. Detta kan leda till uppsägning av tjänsteleverantörskontraktet för tillhandahållande av tjänster med omedelbar verkan och ta bort kundkonton. Det är både straffrättsliga kränkningar och härrör från vårdslöshet eller underlåtenhet att iaktta due diligence.

6,3. Tjänsteleverantören kontrollerar eller övervakar inte verksamhetsklienten när han använder tjänsten. Men när det gäller misstankar eller information om att driva klientens olagliga rutiner förbehåller sig tjänsteleverantören rätten att blockera hela eller delar av tjänsterna efter eget gottfinnande. Om överträdelserna var betydande eller upprepade, kan tjänsteleverantören säga upp avtalet för tillhandahållande av tjänster med omedelbar verkan och ta bort kundkonto

7, Innehåll

7,1. Ansvaret för all information, data, ljudfiler och annat material och sånger som överförs via tjänsten ligger hos kunden. Detta ansvar gäller också innehåll som länkar till webbplatserna och resurserna till andra tjänster som klienten använder.

7,2. Tjänsteleverantören kräver inte några rättigheter med avseende på innehåll och accepterar att rättigheterna och titlarna för innehållet rätt till kunden.

7,3. Du samtycker till att tjänsteleverantören har presenterat sitt namn, företagsnamn eller logotyp i marknadsföringsmaterial.

7,4. Kunden har rätt att endast använda de resurser som tillhandahålls av tjänsteleverantören.

7,5. Vid en tidpunkt då kunden på något sätt skickar eller tillhandahåller innehåll som tillhör tredje part är obligatoriskt, oavsett vilka skyldigheter som följer av följande förordningar till användarvillkoren, licensvillkoren eller reglerna som fastställs av dessa enheter.

8, Kundtjänst och klagomål

8,1. Kunden kan kontakta kundtjänstleverantören via e-post E-post, via telefon mellan 9 och 16 från måndag till fredag.

8,2. Kunden som vill göra klagomålstjänster, ska i applikationen ange namnet på dina konton och en detaljerad beskrivning av servicefelen.

8,3. Klagomålet kommer att behandlas av tjänsteleverantören inom sju arbetsdagar efter det att den har lämnats in. Förutom att vid felaktig beskrivning av felet kan kundserviceleverantören begära förtydligande av klagomålet, och sedan ovannämnda period löper från och med dagen för fullständig och exakt lämna in klagomålet.

8,4. Inget svarleverantör inom nämnda period ska betraktas som erkännande av klagomålet.

8,5. Återbetalning kan också förlita sig på sänkning av avgifterna som kommer de kommande månaderna.

9,Eliminering av konto / Uppsägning

9,1. Kunden kan när som helst avgå från att använda Tjänsten, dock inte möjligt att ifrån säga sig betalningsskyldigheter så länge avtalstid fortfarande existerar.

9,2. För att avgå från tjänsten bör kunden avbryta ditt konto genom att registrera sig vid avveckling av kontot till kundtjänstleverantören. I detta fall tar serviceleverantören bort kontot inom tre arbetsdagar från inlämningsdagen.

9,3. Tjänsteleverantören tillåter kunden att starta om samma konto inom 30 dagar efter det att likvidationen gjordes. Återställande av kundkonton är att betala ett lämpligt belopp för den efterföljande prenumerationsperioden som anges av tjänsteleverantören i tid.

9,4. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att vägra att återställa kundkontot (särskilt när man tar bort konton på grund av avslutandet av avtalet eller blockering av tjänster enligt artikel 6).

9,5. Tjänsteleverantören har rätt att säga upp Kundavtalet när som helst, utan att ange skäl men dock skall 3 månaders uppsägningstid tillämpas.

9,6. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan, blockera tjänsterna delvis eller helt och att vägra tillhandahålla tjänsterna till kunden i framtiden, om kunden på ett felaktigt sätt har överträtt någon av bestämmelserna i förordningarna, eller ligger efter med betalning.

9,7. Avbokning av tjänster motsvarar inte undantaget från kundens skyldighet att betala de förfallna kostnaderna och de upplupna avgifterna kommer att förknippas med din användning av tjänsten tills kontraktet löper ut.

10, Sekretess och personuppgifter

Personuppgifter ska behandlas av tjänsteleverantören i enlighet med principerna som anges i sekretesspolicyn och användarvillkoren – personuppgifter.

11, Immateriella rättigheter

11,1. Tjänsteleverantören äger alla rättigheter till immateriella tillgångar (särskilt upphovsrättsverk som programvara, grafik, knappikoner, text, bilder, varumärken, ljudklipp) visas på en sida eller har rätten att använda dem.

11,2. Kunden har ingen rätt att använda på något sätt, hela eller någon del av några rättigheter till immateriella tillgångar, låtar, varumärken och skyltar som tillhör Leadcaller, utom när deras användning är resultatet av de specifika tjänsterna.

12, Tillgänglighet

12,1. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra eller ändra tjänster, särskilt för uppdatering och modifiering eller utbyte av utrustning och mjukvara som används för att tillhandahålla tjänster, förutsatt att det inte kommer att karakterisera tillhandahållandet av tjänster negativt.

12,2. Om det inte finns tillgång till tjänster på grund av skäl utöver tjänsteleverantören, t.ex. hårdvarufel, informerar tjänsteleverantören om möjligt kunderna och strävar efter att så snart som möjligt ta bort ett fel. Denna paus är inte skäl för klagomålservice.

12.3 Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten till luckor i åtkomst till tjänster. Tjänsteleverantören ska göra allt för att informera kunden om eventuella tekniska pauser som varar mer än en dag i tillräckligt god tid i förväg. Nödvändig teknisk paus planeras för att minimera eventuella besvär för kunden.

13, Ansvar

13.1 Du förstår att Leadcaller erbjuder webbplats och tjänster ”i ett tillstånd som är” (dvs. som det är), utan att det finns någon garanti, både underförstådd och uttrycklig.

13,2. Det enda ansvaret för användningen av tjänsten och webbplatser som bärs av klienten. Kunden ansvarar för allt uppladdat innehåll och samtal som genomförs av Leadcaller

13,3. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador (särskilt förlust av kunddata) som orsakas av: – Slumpmässiga situationer, Guds handlingar; – Störningar från tredje parter (inklusive kunder), främst på grund av användningen av kontot av någon tredje part som erhållit data som möjliggör inloggning till kontot kunden från kundens eller andra situationer bortom tjänsteleverantören. – Fel i andra system eller externa faktorer (t.ex. telekommunikationsnät), om felet är oberoende av tjänsteleverantören. – Underlåtenhet att följa de bestämmelser som antagits i klientreglerna – Felaktig eller oförenlig med fakta om kunduppgifter som lämnats in under registreringen.

13,4. Force majeure hänvisade till en extern händelse, extraordinär, oförutsedd, som Force Majeure. Exempel är särskilt omständigheter som: krig, naturkatastrofer, strejker, misslyckande, en DDoS-attack eller annan skada påstådd inblandning i funktionen av telekommunikationsnät och IKT-infrastruktur, samt den extraordinära statliga och administrativa verksamheten, liksom aktiviteter hos de som påverkar leverantören av tjänster av tjänsteleverantören och vars verksamhet är oberoende av båda parter.

13,5. Tjänsteleverantören ansvarar inte för några av de skador (direkt eller indirekt) som uppstår till följd av förlust av filer och data lagrade på servrar Client Service Provider.

13,6. Tjänsteleverantören ska inte hållas ansvarig för indirekt, oavsett skada (särskilt såsom förluster från vinster, inkomst, ränta och andra förlorade förmåner) exklusive fall av straffbart eller grovt försumlig handling eller underlåtenhet.

13,7. Tjänsteleverantörens ansvar, oavsett antal och skäl för fordringskund eller tredje part, är begränsat till det totala belopp som kunden betalar för att betala för tjänsten under en månad som omedelbart före datumet lämnade in anspråk mot tjänsteleverantören. Genom att acceptera dessa villkor undantar kunden tjänsteleverantören att åläggas ekonomiskt ansvar som överskrider cirkeln över gränsen.

14, Slutlig

14,1. Reglerna kan ändras när som helst. Tjänsteleverantören åtar sig att meddela kunden om ändringar i förordningarna under de tre dagarna före införandet av dessa ändringar.

14,2. Tjänsteleverantören ska informera kunden om ändringarna genom att publicera relevant information och att uppdatera reglerna som visas på kundens konto och på https://leadcaller.se

14,3. Mot alla ärenden som påbörjas och pågår innan du gör ändringar i förordningarna gäller då bestämmelserna i reglerna.

14,4. Alla uttalanden som utbyts mellan parterna under användningen av tjänsten överförs elektroniskt: – Om tjänsteleverantören anges på registreringsformulärets e-postadress – För kunden – till adressen Kundtjänstavdelningen.

14,5. Kunden har möjlighet att överföra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till den person som uppfyller de kriterier som krävs för att ingå ett avtal för tillhandahållande av tjänster i de fall då en leverantör har gett sitt avtal. Sådant samtycke kan ges via e-post.

14,6. I frågor om transienter i förordningarna, gäller i allmänhet de befintliga bestämmelserna i svensk lag. Alla typer av tvister som uppstår mellan Kundtjänstleverantören kommer att bli föremål för en rättslig lösning av den allmänna domstolen som är lokalt behörig för sätet.